รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สามารถยื่นขอผ่านระบบ e-License (จำนวน 856 มาตรฐาน)


ลำดับ เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน กลุ่มงาน
1 1006-2558 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับงานอุณหภูมิสูงและทนการกัดกร่อนทั่วไป 1
2 107-2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง 1
3 107-2561 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป 1
4 1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคา 1
5 1128-2562 แผ่นเหล็กมุงหลังคา 1
6 1129-2535 ชุดพื้นยก 1
7 113-2526 ตะปูเหล็กหัวกลมแบน 1
8 113-2562 ตะปูเหล็ก 1
9 1146-2536 ชุดล้อสำหรับประตูและหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม 1
10 1220-2541 ชุดประตูทนไฟแบบบานเปิด 1
11 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 1
12 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น 1
13 1228-2561 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป 1
14 1279-2562 เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมปลอดดีบุก 1
15 1288-2538 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูเหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น 1
16 1303-2538 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ 1
17 1378-2539 เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น 1
18 1378-2559 เหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด 1
19 138-2535 ลวดผูกเหล็ก 1
20 138-2562 ลวดผูกเหล็ก 1
21 1390-2539 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน 1
22 1390-2560 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน 1
23 1413-2540 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบลิ้นหุ้มยางสำหรับงานประปา 1
24 1414-2540 แผงรั้วโลหะ 1
25 1439-2540 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 1
26 1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป 1
27 1490-2540 ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีแข็งสำหรับงานประปา 1
28 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ 1
29 1499-2563 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ 1
30 1500-2541 บานประตูรั้วโลหะ 1
31 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล 1
32 16-2562 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 1
33 163-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอบอ่อน 1
34 1651-2541 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : วงกบเหล็กกล้า 1
35 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสำหรับงานท่อ 1
36 1735-2563 เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ 1
37 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 1
38 194-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 1
39 1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 1
40 1999-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 1
41 20-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม 1
42 2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ 1
43 2012-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป 1
44 2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ 1
45 2060-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ 1
46 208-2521 ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี 1
47 208-2562 ลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี 1
48 2107-2544 หัวดับเพลิงไม่มีประตูน้ำ 1
49 2131-2545 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่นตัด 1
50 2131-2559 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี 1
51 2132-2545 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นลอน 1
52 2133-2545 ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า 1
53 2140-2546 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์ 1
54 2140-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ 1
55 218-2520 อะลูมิเนียมชุบผิว 1
56 2183-2547 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุก หรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดเดี่ยว 1
57 2183-2562 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเดี่ยว สำหรับเคลือบดีบุกหรือโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ 1
58 2184-2547 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุก หรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดซ้ำ 1
59 2184-2562 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นซ้ำ สำหรับเคลือบดีบุกหรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ 1
60 2223-2558 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าคุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป 1
61 2228-2559 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่องสำหรับงานทั่วไป งานขึ้นรูป และงานโครงสร้าง 1
62 2253-2548 ข้อต่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน 1
63 2256-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับเคลือบอิแนเมล 1
64 2257-2549 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานโครงสร้าง 1
65 2314-2549 แผ่นผนังอะลูมิเนียม 1
66 238-2520 ถังน้ำเหล็กอาบสังกะสี 1
67 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย 1
68 248-2531 ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง 1
69 249-2540 ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว 1
70 256-2540 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา 1
71 2676-2558 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป 1
72 2689-2558 ท่อเหล็กกล้าไร่สนิมออสเทไนต์สำหรับโครงสร้างงานตกแต่ง 1
73 2753-2559 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น เคลือบอะลูมิเนียมร้อยละ 55 ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี 1
74 276-2532 ท่อเหล็กกล้า 1
75 276-2562 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน 1
76 277-2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี 1
77 2817-2562 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป 1
78 284-2530 อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ 1
79 284-2560 อะลูมิเนียมเจืออัดรีดขึ้นรูป 1
80 2981-2562 เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียม 5% ถึง 13% และแมกนีเซียม 2% ถึง 4% โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน 1
81 2982-2562 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนในบรรยากาศ สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ 1
82 2985-2562 เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบกัลวาไนซ์ และแบบกัลวานีล สำหรับงานรถยนต์ 1
83 310-2522 ท่อเหล็กกล้าสำหรับทำรถจักรยาน 1
84 331-2523 อะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบาง 1
85 331-2561 อะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป 1
86 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ 1
87 349-2548 เหล็กลวดคาร์บอนสูง 1
88 349-2561 เหล็กลวดคาร์บอนสูง 1
89 382-2531 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นปีกผีเสื้อ 1
90 383-2529 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง 1
91 404-2540 ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว 1
92 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง 1
93 427-2531 ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ 1
94 427-2562 ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ 1
95 432-2529 ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป 1
96 50-2548 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก 1
97 50-2561 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก 1
98 514-2531 เชือกลวดเหล็กกล้า 1
99 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป 1
100 528-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป 1
101 55-2562 เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1
102 593-2530 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง 1
103 593-2562 ประตูเหล็กม้วนสำหรับงานอาคาร 1
104 659-2529 เหล็กฉากเจาะรู 1
105 660-2529 บันไดอะลูมิเนียม 1
106 71-2532 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี 1
107 728-2530 เหล็กลวดเปียโน 1
108 737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต 1
109 744-2563 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม 1
110 747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต 1
111 76-2517 ลวดหนามเคลือบสังกะสี 1
112 801-2562 นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป 1
113 803-2531 เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับลิฟต์ 1
114 829-2531 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม 1
115 863-2532 โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง 1
116 894-2532 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูและหน้าต่างเหล็ก 1
117 918-2535 อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน 1
118 943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต 1
119 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง 1
120 989-2533 ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ 1
121 989-2562 ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ 1
122 1012-2533 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ 2
123 102-2528 อิฐกลวงรับน้ำหนัก 2
124 1020-2533 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงานปรับได้ 2
125 1052-2534 ชุดระบายน้ำหลังคา 2
126 1053-2534 ชุดระบายน้ำพื้น 2
127 1057-2549 ปูนยิปซัมผสม 2
128 1093-2542 วาล์วขับล้างสำหรับโถส้วม 2
129 1094-2542 วาล์วขับล้างสำหรับโถปัสสาวะชาย 2
130 1101-2535 อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสำหรับประตูบานผลักสองทาง 2
131 1107-2535 แผ่นไม้อัดเคลือบพลาสติกสำหรับแบบหล่อคอนกรีต 2
132 1164-2559 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุถมไม่เกิน 3.0 m 2
133 1165-2559 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 m 2
134 1166-2559 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m 2
135 1183-2536 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงานเหล็กกล้า 2
136 1187-2555 ฝักบัวอาบน้ำ 2
137 1188-2536 ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ 2
138 1189-2536 ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ 2
139 1193-2536 บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ 2
140 12-2530 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ 2
141 1222-2560 กระจกนิรภัยหลายชั้น 2
142 1225-2537 ท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ 2
143 1226-2537 ฝาและขอบท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ 2
144 1231-2560 กระจกฉนวน 2
145 1237-2537 ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ 2
146 125-2529 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร 2
147 1253-2537 เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้โลหะ 2
148 126-2548 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน 2
149 1277-2555 ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม 2
150 1278-2555 ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 2
151 128-2549 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ 2
152 128-2560 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ 2
153 1282-2538 สะดือสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 2
154 1284-2538 ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ 2
155 1284-2560 ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ 2
156 1309-2538 เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้พลาสติก 2
157 1316-2538 ชั้นโลหะ 2
158 1316-2562 ชั้นโลหะวางของ 2
159 1326-2539 เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า 2
160 1326-2560 เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า 2
161 133-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว 2
162 1344-2560 กระจกโฟลตสีตัดแสง 2
163 1345-2558 กระจกแผ่นสีตัดแสง 2
164 1368-2539 ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา 2
165 1377-2555 ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 2
166 1395-2554 บล็อกแก้วกลวง 2
167 1395-2562 บล็อกแก้วกลวง 2
168 1407-2540 กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน 2
169 1417-2540 แผ่นหินอ่อน 2
170 1424-2540 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน: ฉากกั้นห้อง 2
171 1427-2540 กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 2
172 1427-2561 แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ 2
173 1494-2541 เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน 2
174 1495-2541 เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน 2
175 1496-2541 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ชุดตู้เหล็กเลื่อน 2
176 1496-2560 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ชุดตู้เหล็กเลื่อน 2
177 1497-2548 ชุดหัวฉีดชะล้าง 2
178 15 เล่ม 1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ 2
179 1505-2541 ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ 2
180 1510-2541 แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ 2
181 153-2540 อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก 2
182 158-2518 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 2
183 167-2528 อิฐประดับคัลเซียมซิลิเกตหรืออิฐปูนขาวทราย 2
184 1732-2558 กระจกเงา 2
185 1776-2542 มอร์ตาร์สำหรับฉาบ 2
186 1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับฉาบ 2
187 178-2549 แผ่นไม้อัด 2
188 18-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก 2
189 180-2532 แผ่นใยไม้อัดแข็ง 2
190 188-2547 ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง 2
191 192-2549 บานประตูแผ่นไม้ประกอบ 2
192 2035-2543 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก 2
193 2065-2544 วาล์วขับล้างสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ 2
194 2066-2552 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ 2
195 2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ 2
196 2115-2545 ไม้พื้นอัดซ้อนเคลือบผิวสำเร็จ 2
197 213-2560 คอนกรีตผสมเสร็จ 2
198 2135-2545 เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต 2
199 2141-2546 อ่างอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว 2
200 2147-2546 ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ 2
201 2148-2546 ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ 2
202 2149-2546 ก๊อกน้ำติดผนังสำหรับห้องน้ำ 2
203 219-2552 แผ่นยิปซัม 2
204 2203-2558 กระจกลวดลาย 2
205 2226-2548 แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป 2
206 224-2533 ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ 2
207 2316-2549 เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง 2
208 2423-2552 ไม้ยางพาราแปรรูป 2
209 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก 2
210 2594-2556 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 2
211 2595-2556 ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ 2
212 2600-2556 กระเบื้องหินขัดชั้นเดียว 2
213 2601-2556 คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ 2
214 2619-2556 กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา 2
215 2672-2558 กระจกสะท้อนแสง 2
216 2701-2559 ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าท์ 2
217 2702-2559 ลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต 2
218 2703-2559 กาวซีเมนต์ 2
219 2706-2559 มอร์ตาสำหรับก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบา 2
220 2735-2559 มอร์ตาร์สำหรับฉาบคอนกรีตบล็อกมวลเบา 2
221 2736-2559 กระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ำ 2
222 2737-2559 กระจกอบแข็งด้วยความร้อน 2
223 2895-2561 คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก 2
224 3029-2563 มอร์ตาร์ควบคุมการกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างในคอนกรีต 2
225 313-2531 มุ้งลวดอะลูมิเนียมกันแมลง 2
226 319 เล่ม 2-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว 2
227 325-2532 อะลูมิเนียมเปลว 2
228 345-2523 ตู้เหล็กเก็บบัตรในสำนักงาน 2
229 353-2564 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู 2
230 378-2531 กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น 2
231 379-2556 กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น 2
232 38-2531 กระเบื้องดินเผาโมเสก 2
233 396-2549 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ 2
234 397-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง 2
235 397-2562 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง 2
236 398-2537 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง 2
237 398-2563 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง 2
238 399-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น 2
239 424-2530 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป 2
240 431-2529 ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก 2
241 436-2525 ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี 2
242 437-2529 ตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู 2
243 442-2525 แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป 2
244 445-2530 คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป 2
245 486-2527 ใยแก้ว 2
246 487-2526 แผ่นใยแก้ว 2
247 488-2526 ท่อใยแก้ว 2
248 504-2527 วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง 2
249 518-2527 ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก 2
250 535-2556 กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 2
251 54-2558 กระจกแผ่น 2
252 547-2541 อิฐทนไฟไฟร์เคลย์ 2
253 548-2541 อิฐทนไฟอะลูมินาสูง 2
254 57-2533 คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก 2
255 57-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก 2
256 576-2546 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต 2
257 58-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก 2
258 59-2561 อิฐคอนกรีต 2
259 596-2531 กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด 2
260 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง 2
261 598-2560 มอร์ตาร์สำหรับก่อ 2
262 60-2516 คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก 2
263 60-2560 คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก 2
264 621-2529 ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร 2
265 622-2529 ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป 2
266 63-2523 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 2
267 63-2560 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 2
268 756-2535 กุญแจลูกบิด 2
269 757-2531 กุญแจคล้องสายยู 2
270 759-2531 บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก 2
271 77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ 2
272 770-2533 ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า 2
273 778-2531 โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้ 2
274 79-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่ 2
275 791-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ 2
276 792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ 2
277 794-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง 2
278 795-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย 2
279 796-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชำระล้าง 2
280 797-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ 2
281 80-2550 ปูนซีเมนต์ผสม 2
282 81-2548 ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน 2
283 826-2531 กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น 2
284 827-2531 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น 2
285 828-2546 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ 2
286 849-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน 2
287 854-2536 อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม 2
288 862-2532 บานพับสำหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด 2
289 876-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ 2
290 878-2537 แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง 2
291 880-2560 กระจกโฟลตใส 2
292 965-2560 กระจกเทมเปอร์ 2
293 971-2533 เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ 2
294 1030-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ 3
295 1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
296 1075-2535 การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ 6 บิต 3
297 1155-2557 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 3
298 1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
299 127-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น 3
300 1389-2559 เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 3
301 1462-2548 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย 3
302 1463-2556 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 3
303 1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
304 1515-2550 เครื่องครัวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
305 1516-2549 เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
306 1529-2541 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น 3
307 1548-2551 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
308 1552-2551 เครื่องฆ่าแมลง เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
309 1555-2550 เครื่องโกน เครื่องตัดและเล็มผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
310 1561-2556 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป 3
311 1567-2551 เครื่องรีดผ้าไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
312 1580-2541 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ 3
313 1641-2552 เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
314 1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
315 1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
316 1775-2555 แผ่นอุ่นไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 3
317 1843-2553 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน ชนิดผลึกซิลิคอน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ 3
318 1878-2550 เครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์และเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
319 1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 3
320 1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
321 205-2530 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน 3
322 2062-2558 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 3
323 209-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย 3
324 2134-2553 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 3
325 2186-2547 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน 3
326 2186-2561 ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน 3
327 2214-2548 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
328 2214-2561 ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 3
329 2219-2548 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่าง และทางไฟฟ้า 3
330 2236-2548 ของเล่นไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
331 2336-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และ ชั้น 2) 3
332 2366-2551 กับดักเสิร์จ เล่มที่ 4 : กับดักเสิร์จออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 3
333 2426-2552 เตาเผาไฟฟ้า : แบบความต้านทาน 3
334 2461-2552 ตู้น้ำเย็นบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
335 2543-2555 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ
มาตรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น 1 และชั้น 2)
3
336 2544-2555 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ
มาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น 0.2S และชั้น 0.5S)
3
337 2545-2555 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 3
338 2578-2555 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย: คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 3
339 2588-2556 กาต้มน้ำไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 3
340 2589-2556 เตาไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 3
341 2590-2557 เตารีดไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 3
342 2674-2559 เตาอบไฟฟ้า-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 3
343 2675-2558 ตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
344 2700-2558 ตู้แช่แสดงสินค้า : เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน 3
345 2710-2558 เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อน แบบไม่มีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุสำหรับสมรรถนะะ 3
346 2711-2558 เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อน แบบมีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุสำหรับสมรรถนะะ 3
347 2714 เล่ม 1-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบสู่อากาศ วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล 3
348 2714 เล่ม 2-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบสู่อากาศ วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล 3
349 2714 เล่ม 3-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบสู่อากาศ วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล 3
350 2767-2559 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะสมรรถนะในการหุงข้างและการอุ่นข้าว 3
351 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
352 572-2528 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว 3
353 6-2524 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์ 3
354 710-2530 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ 3
355 718-2530 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่ 3
356 812-2558 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
357 870-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย 3
358 92-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง 3
359 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 3
360 10-2529 ฟิวส์ก้ามปู 4
361 1077-2535 ลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน 4
362 11 เล่ม 101-2559 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป 4
363 11 เล่ม 3-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ 4
364 11 เล่ม 4-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ 4
365 11 เล่ม 5-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน 4
366 1102-2538 โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ 4
367 118-2522 สายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์ 4
368 1224 เล่ม 1-2563 บริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 1 แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับการเชื่อม 4
369 1224 เล่ม 11-2563 บริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 11 หัวจับลวดเชื่อม 4
370 1224 เล่ม 2-2563 บริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 2 ระบบหล่อเย็นเหลว 4
371 1224 เล่ม 3-2563 บริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 3 อุปกรณ์เริ่มต้นอาร์กและสร้างความเสถียร 4
372 1224 เล่ม 4-2563 บริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 4 การตรวจสอบรายคาบและการทดสอบ 4
373 1224 เล่ม 5-2563 บริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 5 ตัวป้อนลวดเชื่อม 4
374 1224 เล่ม 6-2563 บริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 6 บริภัณฑ์จำกัดการทำงาน 4
375 1251-2537 ลูกถ้วยแท่งก้านตรง : พอร์ซเลน 4
376 1291 เล่ม 1-2553, 1291 เล่ม 2-2553 และ 1291 เล่ม 3-2555 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 4
377 1388-2539 ทองแดงและทองแดงเจือแผ่นและแผ่นแถบ 4
378 1436-2540 ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ 4
379 1506-2541 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 4
380 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ 4
381 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 4
382 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 4
383 2143-2546 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์ 4
384 2144-2546 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 30 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 150 กิโลโวลต์ 4
385 2165-2561 เคเบิลเส้นใยนําแสงเล่ม 3(10) : เคเบิลภายนอกอาคาร – ข้อกําหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสําหรับเคเบิลเส้นใยนําแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในท่อร้อย สายฝังดินโดยตรง และแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน 4
386 2166-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ 4
387 2202-2547 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ 4
388 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย 4
389 2234-2557 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 4
390 2235-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 4
391 226-2552 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบพอลิเอสเตอร์ 4
392 227-2525 ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน 4
393 2337-2557 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 4
394 2341-2555 สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลโวลต์ และ 35 กิโลโวลต์ 4
395 236-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ 4
396 2425-2560 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 4
397 2432-2555 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง 4
398 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ 4
399 25-2516 ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว 4
400 2580 เล่ม 2-2562 คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ 4
401 2623 เล่ม 2(1)-2560 ลูกถ้วยแขวนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า : พอร์ซเลน 4
402 2623 เล่ม 2(2)-2560 ลูกถ้วยแขวนในระบบส่งไฟฟ้า : พอร์ซเลน 4
403 2623 เล่ม 3-2563 ลูกถ้วยไฟฟ้า เล่ม 3 ลูกถ้วยล้อ: พอร์ซเลน 4
404 2623 เล่ม 4-2563 ลูกถ้วยไฟฟ้า เล่ม 4 ลูกถ้วยยึดโยง: พอร์ซเลน 4
405 2762-2559 ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลนชนิดเคลือบเซรามิกพร้อมพอลิเมอร์ยึดสายไฟฟ้า 4
406 279-2525 ลูกถ้วยก้านตรง : ปอร์ซเลน 4
407 280-2529 ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน 4
408 2879-2560 แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 4
409 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ 4
410 3024 เล่ม 2-2563 ส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPSC) เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการสําหรับตัวนำและหลักดิน 4
411 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ 4
412 355-2526 ก้านเหล็กสำหรับลูกถ้วยก้านตรง 4
413 384-2543 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 4
414 4 เล่ม 1-2529 หลอดไฟฟ้า 4
415 4 เล่ม 1-2558 หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปทึ่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 4
416 4 เล่ม 2-2552 วิธีมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอดไฟฟ้า 4
417 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง 4
418 448-2525 สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม 4
419 454-2526 หม้อแปลงไฟฟ้านิรภัย 4
420 507-2527 ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์ 4
421 64-2517 ตัวนำไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน 4
422 673 เล่ม 1-2553 บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 4
423 673 เล่ม 2-2553 บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ 4
424 819-2531 ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว 4
425 824 เล่ม 2(1)-2559 สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2(1) : คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 4
426 824 เล่ม 2(2)-2559 สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2(2) : คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกล (RCS) แม่เหล็กไฟฟ้า 4
427 824 เล่ม 2(3)-2559 สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2(3) :คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าหน่วงเวลา (TDS) 4
428 824 เล่ม 2(4)-2559 สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2(4) : คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าแยกวงจร 4
429 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป 4
430 838-2531 สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม 4
431 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน 4
432 867-2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ 4
433 868-2532 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ไม่รวมตัวต้นกำลัง) 4
434 885-2551 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย 4
435 902 เล่ม 2(1)-2563 ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป 4
436 902 เล่ม 2(2)-2557 ดวงโคมไฟฟ้าฝัง 4
437 902 เล่ม 2(22)-2560 ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน 4
438 902 เล่ม 2(3)-2557 ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน 4
439 902 เล่ม 2(4)-2563 ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป 4
440 902 เล่ม 2(5)-2563 ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง 4
441 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน 4
442 955 เล่ม 6-2554 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 6 สายอิเล็กโทรดของเครื่องเขื่อมอาร์ก 4
443 956-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ -คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 4
444 96 เล่ม 2-2560 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่างและทางไฟฟ้า 4
445 1250-2542 สายคันเร่งรถยนต์ 5
446 1305-2538 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3 5
447 1350-2539 รถแทรกเตอร์เดินตาม 5
448 1385-2539 เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก 5
449 1408-2540 กังหันระบายอากาศหลังคา 5
450 1420-2551 ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม 5
451 1429-2540 รถแทรกเตอร์เล็กสี่ล้อ 5
452 2306-2563 ห้ามล้อสำหรับยานยนต์ประเภท L 5
453 2312-2549 เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5
454 2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 5
455 2320-2552 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 5
456 2335-2558 รถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถไฮบริด และยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซค์ ความสิ้นเปลือง เชื้อเพลิง-พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า 5
457 2350-2551 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6 5
458 2399-2563 การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างของยานยนต์ 5
459 2400-2563 การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าของยานยนต์ 5
460 2441-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต 5
461 2441-2562 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต 5
462 2454-2552 สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมแบบมีหน้าแปลน - อนุกรมขนาดเล็ก 5
463 2540-2554 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 5
464 2550-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 5
465 2555-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 5
466 258-2521 แหวนรองแบบเรียบ 5
467 2602-2556 กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์ 5
468 27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5
469 2707-2558 ถังก๊าซ-ถังอลูมิเนียมเจือมีรอบเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก-การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ 5
470 2707-2560 ถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ 5
471 2717-2559 เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม 5
472 2718-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง 5
473 2719-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง 5
474 2720-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด 5
475 2721-2560 ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน 5
476 2738-2559 เครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว 5
477 2746-2559 ตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค : เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน 5
478 2773-2560 รถตัดอ้อย 5
479 290-2521 ใบเลื่อยตัดโลหะ 5
480 2915-2561 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 5
481 2952-2561 ยานยนต์ประเภท L : คุณลักษณะเฉพาะสำหรับระบบส่งกำลังด้วยไฟฟ้า 5
482 3026-2563 ยานยนต์ประเภท M และ N : คุณลักษณะเฉพาะสำหรับ ระบบส่งกำลังด้วยไฟฟ้า 5
483 306-2541 วงล้อรถจักรยานยนต์ 5
484 3078-2563 มาตรวัดน้ำ 5
485 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง 5
486 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 5
487 365-2532 ตะกั่วบัดกรี : แท่ง 5
488 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 5
489 388-2534 หม้อน้ำรถยนต์ 5
490 414-2525 หมุดเกลียวหัวกะทะผ่า 5
491 418-2525 โซ่ส่งกำลัง 5
492 49-2556 ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 5
493 49-2560 ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 5
494 499-2526 ตะปูเกลียวหัวผ่า 5
495 571-2562 ยางนอกรถจักรยาน 5
496 61851 เล่ม 22-2560 ระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 22 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 5
497 652-2532 ยางในรถจักรยาน 5
498 652-2562 ยางในรถจักรยาน 5
499 683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์ 5
500 683-2562 ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด 5
501 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ 5
502 730-2558 วัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง - ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าทนความร้อนด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ - การจำแนกประเภท 5
503 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ 5
504 788-2531 ไส้หม้อกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 5
505 805-2540 เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันต่ำ 5
506 806-2531 เครื่องวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ : เครื่องส่ง 5
507 814-2531 ตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง 5
508 823-2531 กงห้ามล้อสำหรับรถยนต์ 5
509 830-2531 ถังน้ำมันรถยนต์นั่ง 5
510 872-2532 หม้อกรองน้ำมันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทั้งชุดสำหรับรถยนต์ 5
511 875-2540 เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง 5
512 915 เล่ม 1-2562 วาล์วถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เล่ม 1 แบบกดล็อก 5
513 915 เล่ม 2-2562 วาล์วถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เล่ม 2 แบบมือหมุน 5
514 93-2532 แหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง 5
515 97-2557 ผ้าเบรกสำหรับยานยนต์ 5
516 975-2538 กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป 5
517 1013-2533 บานประตูพีวีซี 6
518 1024-2563 อาร์กอน 6
519 1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น 6
520 1025-2562 หัวนมยางดูดเล่น 6
521 1027-2553 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร 6
522 1028-2534 แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด 6
523 1032-2534 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง 6
524 1033-2552 แลกเกอร์แอโรซอล 6
525 1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ 6
526 1048-2551 สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค 6
527 1050-2561 สายให้อาหารในทางเดินอาหารสำหรับใช้ครั้งเดียว 6
528 1054-2560 กระดาษถ่ายเอกสาร 6
529 1056 เล่ม 1-2556 ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง 6
530 1062-2561 ท่อยางสำหรับงานเชื่อม งานตัด และงานประกบด้วยก๊าซ 6
531 1065-2534 เบนทอไนต์สำหรับทำโคลนเจาะ 6
532 1070-2547 ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง 6
533 1073-2535 แป้งดัดแปรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 6
534 1092-2548 สีรองพื้นกัดผิว 6
535 1097-2556 สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยมุงหลังคา 6
536 111-2538 ผ้าถักวงกลม 6
537 1113-2563 สำลีพันก้าน 6
538 112-2549 น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด 6
539 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน 6
540 1131-2535 ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน 6
541 1136-2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร 6
542 1136-2559 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร 6
543 1141-2536 ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่ม 6
544 1147-2549 ดินสอสี 6
545 1149-2548 สีเทียน 6
546 1163-2536 แผ่นเทอร์โมเซตติงแลมิเนต 6
547 1170-2536 ฟรักโทสซิรัป 6
548 1177-2556 น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น 6
549 1178-2549 สารขึ้นรูปยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 6
550 1181-2536 ขวดนมพลาสติก 6
551 1230-2537 จานเรซินอยด์สำหรับตัด 6
552 1239-2537 แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต 6
553 124-2518 สายพานแบนส่งกำลัง 6
554 1245-2553 สารอัดแบบเมลามีนฟอร์แมลดีไฮด์ 6
555 13-2530 กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด 6
556 131-2523 รองเท้าแตะฟองน้ำ 6
557 1317-2538 ซอสหอยนางรม 6
558 1318-2552 ทินเนอร์ระเหยช้า 6
559 132-2528 รองเท้าผ้าใบ 6
560 1342-2539 น้ำตาลทรายแดง 6
561 1379-2551 ถังเก็บน้ำพลาสติก 6
562 1391-2539 เบคอนและแคนาเดียนเบคอน 6
563 1394-2561 สายดูดเสมหะสำหรับใช้ครั้งเดียว 6
564 1398-2551 เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว 6
565 14-2525 โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต 6
566 1406-2553 สีเคลือบด้านแอลคีด 6
567 1410-2540 ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานระบายสิ่งปฏิกูลน้ำเสียและอากาศ 6
568 1425-2540 ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์ 6
569 1426-2561 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว 6
570 147-2530 สายพานลำเลียง 6
571 150-2562 โซเดียมไฮดรอกไซด์สำหรับอุตสาหกรรม 6
572 1512-2554 สีย้อมไม้ในน้ำ 6
573 1513-2554 สีย้อมไม้ในน้ำมัน 6
574 1513-2563 สีย้อมเคลือบไม้ชนิดตัวทำละลาย 6
575 1521-2541 กาวสำหรับกระดาษ 6
576 155-2532 น้ำหวานเข้มข้น 6
577 155-2562 น้ำหวานเข้มข้น 6
578 156-2518 พิวเตอร์ 6
579 165-2554 สารส้ม 6
580 1678-2541 หมึกประทับตรา 6
581 17-2532 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม 6
582 17-2561 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม 6
583 170-2559 กระดาษเหนียว 6
584 1703 เล่ม 5-2541 สายอินทราแวสคุลาร์ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 5 สายหุ้มเข็มฉีดยา 6
585 172-2530 กาวยางมะตอยสำหรับกระเบื้องพีวีซีใยหินปูพื้น 6
586 173-2529 ยางฟองน้ำลาเทกซ์ 6
587 1745-2547 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 6
588 1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ 6
589 175-2529 ไนโตรเจน 6
590 176-2561 น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค 6
591 177-2519 น้ำมันเมล็ดฝ้ายสำหรับบริโภค 6
592 1777-2558 แคโพรแล็กแทม 6
593 1777-2558 แคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม 6
594 1780 เล่ม 15-2563 วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 15 การเปรียบเทียบความทนของสีต่อแสงของผงสีประเภทเดียวกัน 6
595 181-2530 กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน 6
596 182-2562 สำลีที่ใช้ในการแพทย์ 6
597 19-2536 น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด 6
598 2-2525 ขวดแก้วสำหรับเครื่องดื่มประเภทอัดก๊าซ 6
599 207-2562 คลอรีนเหลว 6
600 2078-2562 น้ำมันหอมระเหยผิวมะกรูด 6
601 2079-2562 น้ำมันหอมระเหยใบมะกรูด 6
602 2080-2563 น้ำมันหอมระเหยโหระพาไทย 6
603 2083-2544 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว 6
604 2084-2552 กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว 6
605 2086-2556 เกลือบริโภคบริสุทธิ์เสริมไอโอดีน 6
606 2089-2544 ไวน์ 6
607 21-2515 เครื่องเงิน 6
608 2116-2545 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น 6
609 2117-2545 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว 6
610 2136-2545 แอนทราไซต์สำหรับกรองน้ำ 6
611 2137-2559 เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป 6
612 2138-2559 เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน 6
613 2150-2546 พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว 6
614 2151-2555 พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนใช้งานทั่วไป 6
615 2156-2547 มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง 6
616 2157-2547 มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง 6
617 216-2524 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ 6
618 217-2556 กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรม 6
619 22-2539 ผ้าขนหนู 6
620 2201-2547 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเครื่องใช้เด็กอ่อน 6
621 221-2558 ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป 6
622 2224-2548 ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน 6
623 2231-2550 ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย 6
624 2241-2548 สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน 6
625 225-2562 ไฮโปคลอไรต์ 6
626 2261-2549 เสื้อชั้นในชาย 6
627 2270-2563 สีและวาร์นิช - การหาความแข็งของเคลือบโดยทดสอบด้วยดินสอ 6
628 2274-2549 ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทเพอร์ออกไซด์ 6
629 229-2540 อะเซทิลีน 6
630 2297-2549 ไส้กรอกโบโลนญา 6
631 2298-2549 ไส้กรอกฮอตดอก 6
632 2299-2549 ไส้กรอกแฟรงก์เฟอร์เตอร์ 6
633 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ 6
634 2329-2562 ลูกฟุตซอล 6
635 2344-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ 6
636 2345-2550 ธูป 6
637 2346-2550 เสื้อผ้าสำเร็จรูป : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย 6
638 2351-2550 ไคโตซาน 6
639 2356-2550 แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง 6
640 2357-2550 ท่ออะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) ทนความดัน 6
641 2369-2551 กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม 6
642 237-2552 แหวนยางสำหรับท่อน้ำ 6
643 2377-2559 แผ่นยางปูพื้น 6
644 2378-2559 บล็อกยางปูพื้น 6
645 2385-2551 สายต่อใช้ในการแพทย์ 6
646 2386-2555 สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต 6
647 2387-2555 สีรองพื้นกันสนิม 6
648 2391-2551 สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์ 6
649 2424-2562 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว 6
650 2438-2552 ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน 6
651 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม:ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน 6
652 247-2552 ด้ายเย็บพอลิเอสเทอร์ 6
653 2476-2561 ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน 6
654 2477-2552 ถุงฝายยาง 6
655 2479-2552 ยางกันเรือกระแทกรูปท่อทรงกระบอกและรูปตัววี 6
656 2480-2562 หน้ากากใช้ครั้งเดียว N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ 6
657 2481-2552 เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า 6
658 2493 เล่ม 1-2554 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 1 สำหรับการอุ่น 6
659 2493 เล่ม 2-2556 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 2 สำหรับการอุ่นครั้งเดียว 6
660 2501-2553 สิ่งทอสำหรับสถานพยาบาล 6
661 2502-2553 พรมทอ 6
662 2505-2553 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 6
663 2507-2553 ยางกันเรือกระแทกรูปตัวดีและรูปจัตุรัส 6
664 251-2554 ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ 6
665 2514-2553 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ 6
666 2518-2556 ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ 6
667 252-2563 ซีอิ๊ว 6
668 2522-2563 ไม้แบดมินตัน 6
669 2529-2555 สีจราจรชนิดน้ำ 6
670 2532-2556 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด 6
671 2559-2554 พอลิเอทิลีนคอมพาวนด์สำหรับผลิตท่อน้ำดื่ม 6
672 257-2549 น้ำบริโภค 6
673 2573-2555 เครื่องหมายปุ่มบนพื้นทาง : หมุดสะท้อนแสง 6
674 2584-2556 แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ 6
675 2599-2556 ถุงเท้าใช้งานหนัก 6
676 2610-2556 ยูนิตทำฟัน 6
677 2611-2556 วัสดุโคลด์พลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง 6
678 2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย 6
679 2659-2558 ถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์ทำจากน้ำยางธรรมชาติ-การหาโปรตีนสกัดด้วยน้ำด้วยวิธีโลวรีดัดแปร 6
680 2662-2557 สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน : สีพื้นรองทับหน้า 6
681 2663-2557 สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน : สีทับหน้า 6
682 2664-2557 สารเคลือบเงาพอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนสำหรับยานยนต์ 6
683 2666-2563 ยางถอนขนสัตว์ปีก 6
684 2667-2558 แผ่นยางรองรางรถไฟ 6
685 2668-2558 ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์ลิฟต์ 6
686 268-2521 กลูโคสซีรัป 6
687 2682-2563 เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ 6
688 2683-2563 พื้นสังเคราะห์ 6
689 2685-2558 แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อต่อเนื่อง 6
690 2686-2558 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ : ผ้าประเภทสำนักงาน 6
691 270-2521 เดกซโตรสโมโนไฮเดรต 6
692 271-2563 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 6
693 272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป 6
694 2731-2559 แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 6
695 2733-2559 น้ำยางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระกักเก็บน้ำ 6
696 274-2521 แป้งมันสำปะหลัง 6
697 2741-2559 ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน 6
698 2744-2559 หลอดพลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหาร 6
699 2747-2559 ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน 6
700 2751 เล่ม 1-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิด 4 ขา 6
701 2764-2559 ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 6
702 2774-2560 กำมะถันสำหรับอุตสาหกรรมยาง 6
703 2793-2560 ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับรองรับมูลฝอย 6
704 2821-2560 พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง 6
705 283-2534 กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์ 6
706 285 เล่ม 16-2563 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 16 การหากำลังซ่อมแสง 6
707 287-2533 กระดาษพิมพ์และเขียน 6
708 288-2535 น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค 6
709 2884 เล่ม 1-2560 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิแล็กติกแอซิด 6
710 2899-2561 กรวยพลาสติกกั้นจราจร 6
711 29-2560 สบู่ก้อน 6
712 2900-2561 แท่นพลาสติกกั้นจราจร 6
713 2916-2561 ยางมะตอยผสมสำเร็จ 6
714 2921-2562 ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย 6
715 2928-2562 สารสกัดฟ้าทะลายโจรผง 6
716 2948-2562 กระดาษสัมผัสอาหาร 6
717 2959-2562 เทอร์โมฟอร์มิงรับเบอร์ 6
718 2962-2562 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับอาคารอยู่อาศัย 6
719 2973-2562 พอลิเมอร์เสริมเส้นใย สำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตไม่อัดแรง 6
720 3-2562 น้ำปลา 6
721 30-2555 ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ 6
722 3000 เล่ม 1-2562 เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 1 ชิงช้า ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ 6
723 3000 เล่ม 2-2562 เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 2 กระดานลื่น ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย และวิธีทดสอบ 6
724 3000 เล่ม 3-2563 เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 3 ม้าหมุน ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย และวิธีทดสอบ 6
725 3000 เล่ม 4-2563 เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 4 อุปกรณ์โยก ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย และวิธีทดสอบ 6
726 321-2560 กระดาษทำลูกฟูก 6
727 327-2553 สีเคลือบเงาแอลคีด 6
728 328-2551 สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้ 6
729 329-2542 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก 6
730 337-2545 กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 6
731 356-2531 น้ำมันเครื่อง 6
732 357-2551 สีรองพื้นสำหรับงานไม้ 6
733 368-2562 หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม 6
734 369-2557 หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 6
735 371-2530 แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน 6
736 386-2531 เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์ 6
737 400-2549 เส้นหมี่ 6
738 402-2532 แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมยาง 6
739 403-2532 แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมสีและพลาสติก 6
740 41-2554 กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม 6
741 415-2551 สีจราจร 6
742 435-2548 ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว 6
743 439-2556 ถุงเท้านักเรียน 6
744 44-2516 น้ำมันรำสำหรับบริโภค 6
745 45-2552 ยาสีฟัน 6
746 468-2550 ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช 6
747 469-2526 สีซีเมนต์ 6
748 47-2533 น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค 6
749 47-2561 น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค 6
750 474-2542 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม 6
751 479-2541 วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน 6
752 496-2553 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ 6
753 5-2527 กระสอบปอ 6
754 51-2530 สับปะรดกระป๋อง 6
755 520-2553 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส 6
756 521-2527 กาวยาง 6
757 523-2554 รองเท้าหนังนิรภัย 6
758 53-2548 ไม้ขีดไฟ 6
759 531-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ 6
760 538-2560 ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว 6
761 539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ 6
762 540-2555 ออกซิเจนทางการแพทย์ 6
763 541-2562 ออกซิเจนอุตสาหกรรม 6
764 542-2549 วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง 6
765 543-2550 ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง 6
766 545-2528 กระดาษคาร์บอน 6
767 56-2560 น้ำตาลทราย 6
768 561-2549 สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส 6
769 562-2549 แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส 6
770 564-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน 6
771 568-2540 คาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรม 6
772 575-2535 แผ่นพลาสติกอ่อนโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับกรุแหล่งน้ำ 6
773 591-2554 น้ำมันเบรกยานยนต์ 6
774 603-2546 ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร 6
775 605-2552 ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง 6
776 608-2559 สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า 6
777 609-2559 สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้า 6
778 610-2552 น้ำยาลอกสี 6
779 612-2549 แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว 6
780 618-2556 สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : แอลคีดเรซิน 6
781 625-2559 ถุงยางอนามัยชายจากน้ำยางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ 6
782 632-2551 พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน 6
783 633-2531 ลูกยางสีข้าว 6
784 637-2563 สตาร์ชข้าวโพด 6
785 638-2563 แป้งข้าวเจ้า 6
786 639-2563 แป้งข้าวเหนียว 6
787 640 เล่ม 1-2553 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม 6
788 640 เล่ม 2-2561 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไป 6
789 640 เล่ม 3-2553 เอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง 6
790 653-2554 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม 6
791 655 เล่ม 1-2553 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน 6
792 655 เล่ม 4-2561 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 4 เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ 6
793 681-2530 หนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์ 6
794 684-2549 แล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น 6
795 685 เล่ม 1-2540 ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป 6
796 689-2530 ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต 6
797 691-2547 สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป 6
798 692-2560 กำมะถันสำหรับอุตสาหกรรม 6
799 694-2548 เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป 6
800 712-2530 ฟิล์มพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับงานเกษตรกรรม 6
801 713-2541 จาระบี 6
802 716-2532 ลวดเย็บกระดาษ 6
803 727-2551 สีโคลทาร์อีพ็อกซี 6
804 729-2553 กระสอบพลาสติก 6
805 733-2530 สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต 6
806 734-2561 สีอบอะมิโนแอลคีดเรซิน 6
807 738-2547 นมสด 6
808 739-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ 6
809 740-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ 6
810 746-2560 ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดูดและส่งน้ำ-ข้อกำหนด 6
811 75-2560 ปุ๋ยเคมี 6
812 755-2531 น้ำตาลทรายป่น 6
813 760-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต 6
814 764-2548 ชุดปีกผีเสื้อใช้ในการแพทย์ 6
815 773-2531 ดอกไม้ประดิษฐ์ 6
816 777-2552 กระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว 6
817 78-2549 ผงซักฟอก 6
818 785-2531 ถุงมือหนังสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม 6
819 8-2549 น้ำซอสปรุงรส 6
820 800-2545 ยางขอบประตูรถยนต์ 6
821 821-2554 ปากกาสีน้ำ 6
822 83-2561 น้ำส้มสายชู 6
823 834-2556 สีโป๊ยานยนต์ : พอลิเอสเทอร์ 6
824 836-2534 โพลิสไตรีนเรซิน 6
825 84-2552 ชอล์กสำหรับกระดานดำ 6
826 851-2561 แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง 6
827 865-2544 คัตแบกแอสฟัลต์ 6
828 879-2553 ไฟแช็กก๊าซ 6
829 883-2561 สีอบอะคริลิกเรซิน 6
830 89-2530 ปลาซาร์ดีนกระป๋อง 6
831 890-2532 ขมิ้นชันแห้ง 6
832 895-2561 ท่อยางและท่อพลาสติกสำหรับใช้กับก๊าซหุงต้ม 6
833 897-2539 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม 6
834 9-2550 ลูกแบดมินตัน 6
835 910-2532 ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม 6
836 920-2533 หน่อไม้ในภาชนะบรรจุ 6
837 921-2551 โต๊ะเทเบิลเทนนิส 6
838 927-2533 แบไรต์สำหรับเจาะบ่อปิโตรเลียม 6
839 940-2562 ลูกฟุตบอล 6
840 941-2563 ลูกบาสเกตบอล 6
841 942-2563 ลูกวอลเลย์บอล 6
842 947-2559 ยางปูพื้นรถยนต์ 6
843 949-2536 ฟิล์มโอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน 6
844 950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง 6
845 951-2533 แผ่นยางรองสะพาน 6
846 952-2533 หมึกอัดสำเนา 6
847 962-2552 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 6
848 967-2533 กระเทียมผง 6
849 969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม 6
850 969-2562 หัวนมยางสำหรับขวดนม 6
851 970-2533 อุปกรณ์จับยึดกระดาษสำหรับแฟ้ม 6
852 980-2552 น้ำยางข้นธรรมชาติ 6
853 982-2556 ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม 6
854 996-2533 เชือกโพลิโพรพิลีน 6
855 998-2553 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค 6
856 999-2533 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม 6