รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สามารถยื่นขอผ่านระบบ e-License (จำนวน 119 มาตรฐาน)

ลำดับ เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน กลุ่มงาน
1 มอก. 4เล่ม 1-2529 มอก. 4เล่ม 1-2529 (หลอดไฟฟ้า) กลุ่มที่ 4
2 มอก. 10-2529 มอก. 10-2529 (ฟิวส์ก้ามปู) กลุ่มที่ 4
3 มอก. 15เล่ม 1-2555 มอก. 15เล่ม 1-2555 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ) กลุ่มที่ 2
4 มอก. 27-2543 มอก. 27-2543 (ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ) กลุ่มที่ 5
5 มอก. 97-2557 มอก. 97-2557 (ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 5
6 มอก. 128-2549 มอก. 128-2549 (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ) กลุ่มที่ 2
7 มอก. 133-2556 มอก. 133-2556 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว) กลุ่มที่ 2
8 มอก. 166-2549 มอก. 166-2549 (เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน :
เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250โวลต์)
กลุ่มที่ 4
9 มอก. 183-2547 มอก. 183-2547 (โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์) กลุ่มที่ 4
10 มอก. 213-2552 มอก. 213-2552 (คอนกรีตผสมเสร็จ) กลุ่มที่ 2
11 มอก. 219-2552 มอก. 219-2552 (แผ่นยิปซัม) กลุ่มที่ 2
12 มอก. 227-2525 มอก. 227-2525 (ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
13 มอก. 236-2548 มอก. 236-2548 (หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่) กลุ่มที่ 4
14 มอก. 279-2525 มอก. 279-2525 (ลูกถ้วยก้านตรง : ปอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
15 มอก. 280-2529 มอก. 280-2529 (ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
16 มอก. 293-2541 มอก. 293-2541 (สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์) กลุ่มที่ 4
17 มอก. 306-2541 มอก. 306-2541 (วงล้อรถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 5
18 มอก. 341-2543 มอก. 341-2543 (ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 5
19 มอก. 344-2549 มอก. 344-2549 (ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์) กลุ่มที่ 4
20 มอก. 354-2528 มอก. 354-2528 (ลูกถ้วยแขวน : ปอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
21 มอก. 366-2547 มอก. 366-2547 (เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
22 มอก. 370-2552 มอก. 370-2552 (ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน) กลุ่มที่ 5
23 มอก. 384-2543 มอก. 384-2543 (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง) กลุ่มที่ 4
24 มอก. 388-2534 มอก. 388-2534 (หม้อน้ำรถยนต์) กลุ่มที่ 5
25 มอก. 396-2549 มอก. 396-2549 (เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ) กลุ่มที่ 2
26 มอก. 408-2553 มอก. 408-2553 (ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง) กลุ่มที่ 4
27 มอก. 415-2551 มอก. 415-2551 (สีจราจร) กลุ่มที่ 6
28 มอก. 448-2525 มอก. 448-2525 (สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม) กลุ่มที่ 4
29 มอก. 454-2526 มอก. 454-2526 (หม้อแปลงไฟฟ้านิรภัย) กลุ่มที่ 4
30 มอก. 469-2526 มอก. 469-2526 (สีซีเมนต์) กลุ่มที่ 6
31 มอก. 507-2527 มอก. 507-2527 (ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์) กลุ่มที่ 4
32 มอก. 528-2548 มอก. 528-2548 (เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป) กลุ่มที่ 1
33 มอก. 561-2549 มอก. 561-2549 (สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส) กลุ่มที่ 6
34 มอก. 562-2549 มอก. 562-2549 (แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส) กลุ่มที่ 6
35 มอก. 652-2532 มอก. 652-2532 (ยางในรถจักรยาน) กลุ่มที่ 5
36 มอก. 673เล่ม 1-2553 มอก. 673เล่ม 1-2553 (บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
37 มอก. 673เล่ม 2-2553 มอก. 673เล่ม 2-2553 (บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 2คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ) กลุ่มที่ 4
38 มอก. 683-2530 มอก. 683-2530 (ยางในรถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 5
39 มอก. 691-2547 มอก. 691-2547 (สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป) กลุ่มที่ 6
40 มอก. 721-2551 มอก. 721-2551 (เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์) กลุ่มที่ 5
41 มอก. 727-2551 มอก. 727-2551 (สีโคลทาร์อีพ็อกซี) กลุ่มที่ 6
42 มอก. 787-2551 มอก. 787-2551 (เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ) กลุ่มที่ 5
43 มอก. 788-2531 มอก. 788-2531 (ไส้หม้อกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน) กลุ่มที่ 5
44 มอก. 806-2531 มอก. 806-2531 (เครื่องวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ : เครื่องส่ง) กลุ่มที่ 5
45 มอก. 812-2558 มอก. 812-2558 (มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
46 มอก. 814-2531 มอก. 814-2531 (ตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง) กลุ่มที่ 5
47 มอก. 819-2531 มอก. 819-2531 (ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว) กลุ่มที่ 4
48 มอก. 823-2531 มอก. 823-2531 (กงห้ามล้อสำหรับรถยนต์) กลุ่มที่ 5
49 มอก. 824-2551 มอก. 824-2551 (สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป) กลุ่มที่ 3
50 มอก. 828-2546 มอก. 828-2546 (ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ) กลุ่มที่ 2
51 มอก. 830-2531 มอก. 830-2531 (ถังน้ำมันรถยนต์นั่ง) กลุ่มที่ 5
52 มอก. 867-2550 มอก. 867-2550 (มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ) กลุ่มที่ 4
53 มอก. 872-2532 มอก. 872-2532 (หม้อกรองน้ำมันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทั้งชุดสำหรับรถยนต์) กลุ่มที่ 5
54 มอก. 880-2547 มอก. 880-2547 (กระจกโฟลตใส) กลุ่มที่ 2
55 มอก. 885-2551 มอก. 885-2551 (บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
56 มอก. 909-2548 มอก. 909-2548 (เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน) กลุ่มที่ 3
57 มอก. 956-2557 มอก. 956-2557 (หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ -คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
58 มอก. 1020-2533 มอก. 1020-2533 (เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงานปรับได้) กลุ่มที่ 2
59 มอก. 1039-2547 มอก. 1039-2547 (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
60 มอก. 1048-2551 มอก. 1048-2551 (สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค) กลุ่มที่ 6
61 มอก. 1062-2558 มอก. 1062-2558 (อุปกรณ์สำหรับงานเชื่อมด้วยแก๊ส-ท่อยาง งานเชื่อม งานตัด และงานประกอบ) กลุ่มที่ 6
62 มอก. 1077-2535 มอก. 1077-2535 (ลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
63 มอก. 1102-2538 มอก. 1102-2538 (โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ) กลุ่มที่ 4
64 มอก. 1123-2555 มอก. 1123-2555 (สีรองพื้นสำหรับงานปูน) กลุ่มที่ 6
65 มอก. 1131-2535 มอก. 1131-2535 (ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน) กลุ่มที่ 6
66 มอก. 1164-2559 มอก. 1164-2559 (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุถมไม่เกิน 3.0 m) กลุ่มที่ 2
67 มอก. 1165-2559 มอก. 1165-2559 (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 m) กลุ่มที่ 2
68 มอก. 1166-2559 มอก. 1166-2559 (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m) กลุ่มที่ 2
69 มอก. 1250-2542 มอก. 1250-2542 (สายคันเร่งรถยนต์) กลุ่มที่ 5
70 มอก. 1251-2537 มอก. 1251-2537 (ลูกถ้วยแท่งก้านตรง : พอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
71 มอก. 1284-2538 มอก. 1284-2538 (ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ) กลุ่มที่ 2
72 มอก. 1291เล่ม 1-2553 มอก. 1291เล่ม 1-2553 (ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
73 มอก. 1344-2541 มอก. 1344-2541 (กระจกโฟลตสีตัดแสง) กลุ่มที่ 2
74 มอก. 1385-2539 มอก. 1385-2539 (เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก) กลุ่มที่ 5
75 มอก. 1389-2559 มอก. 1389-2559 (เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
76 มอก. 1408-2540 มอก. 1408-2540 (กังหันระบายอากาศหลังคา) กลุ่มที่ 5
77 มอก. 1410-2540 มอก. 1410-2540 (ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานระบายสิ่งปฏิกูลน้ำเสียและอากาศ) กลุ่มที่ 6
78 มอก. 1420-2551 มอก. 1420-2551 (ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม) กลุ่มที่ 5
79 มอก. 1427-2540 มอก. 1427-2540 (กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ) กลุ่มที่ 2
80 มอก. 1429-2540 มอก. 1429-2540 (รถแทรกเตอร์เล็กสี่ล้อ) กลุ่มที่ 5
81 มอก. 1436-2540 มอก. 1436-2540 (ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ) กลุ่มที่ 4
82 มอก. 1439-2540 มอก. 1439-2540 (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน) กลุ่มที่ 1
83 มอก. 1462-2548 มอก. 1462-2548 (เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย) กลุ่มที่ 3
84 มอก. 1463-2556 มอก. 1463-2556 (เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
85 มอก. 1479-2558 มอก. 1479-2558 (เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป) กลุ่มที่ 1
86 มอก. 1499-2541 มอก. 1499-2541 (เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ ) กลุ่มที่ 1
87 มอก. 1501-2552 มอก. 1501-2552 (เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล) กลุ่มที่ 1
88 มอก. 1506-2541 มอก. 1506-2541 (บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์) กลุ่มที่ 4
89 มอก. 1561-2556 มอก. 1561-2556 (บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เล่ม 1คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป) กลุ่มที่ 3
90 มอก. 1641-2552 มอก. 1641-2552 (เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
91 มอก. 1693-2547 มอก. 1693-2547 (เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
92 มอก. 1735-2542 มอก. 1735-2542 (เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสำหรับงานท่อ) กลุ่มที่ 1
93 มอก. 1884-2542 มอก. 1884-2542 (เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์) กลุ่มที่ 1
94 มอก. 1955-2551 มอก. 1955-2551 (บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ) กลุ่มที่ 3
95 มอก. 1956-2553 มอก. 1956-2553 (บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ) กลุ่มที่ 3
96 มอก. 1999-2543 มอก. 1999-2543 (เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์) กลุ่มที่ 1
97 มอก. 2011-2543 มอก. 2011-2543 (เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ) กลุ่มที่ 1
98 มอก. 2012-2558 มอก. 2012-2558 (เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป) กลุ่มที่ 1
99 มอก. 2060-2543 มอก. 2060-2543 (เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ) กลุ่มที่ 1
100 มอก. 2065-2544 มอก. 2065-2544 (วาล์วขับล้างสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ) กลุ่มที่ 2
101 มอก. 2066-2552 มอก. 2066-2552 (ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ) กลุ่มที่ 2
102 มอก. 2165-2548 มอก. 2165-2548 (เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง ) กลุ่มที่ 4
103 มอก. 2166-2548 มอก. 2166-2548 (เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ ) กลุ่มที่ 4
104 มอก. 2202-2547 มอก. 2202-2547 (สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60กิโลโวลต์ ถึง 115กิโลโวลต์) กลุ่มที่ 4
105 มอก. 2217-2548 มอก. 2217-2548 (เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
106 มอก. 2219-2548 มอก. 2219-2548 (แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่าง และทางไฟฟ้า) กลุ่มที่ 3
107 มอก. 2234-2557 มอก. 2234-2557 (หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
108 มอก. 2235-2557 มอก. 2235-2557 (หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
109 มอก. 2315-2551 มอก. 2315-2551 (รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4) กลุ่มที่ 5
110 มอก. 2316-2549 มอก. 2316-2549 (เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง) กลุ่มที่ 1
111 มอก. 2320-2552 มอก. 2320-2552 (รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1) กลุ่มที่ 5
112 มอก. 2336-2552 มอก. 2336-2552 (มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5ชั้น 1และ ชั้น 2)) กลุ่มที่ 3
113 มอก. 2337-2557 มอก. 2337-2557 (บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน) กลุ่มที่ 4
114 มอก. 2341-2555 มอก. 2341-2555 (สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25กิโลโวลต์ และ 35กิโลโวลต์) กลุ่มที่ 4
115 มอก. 2387-2555 มอก. 2387-2555 (สีรองพื้นกันสนิม) กลุ่มที่ 6
116 มอก. 2425-2552 มอก. 2425-2552 (เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1หลักเกณฑ์ทั่วไป) กลุ่มที่ 3
117 มอก. 2434-2552 มอก. 2434-2552 (สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ) กลุ่มที่ 4
118 มอก. 2508-2555 มอก. 2508-2555 (กระเบื้องเซรามิก) กลุ่มที่ 2
119 มอก. 2594-2556 มอก. 2594-2556 (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) กลุ่มที่ 2