รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สามารถยื่นขอผ่านระบบ e-License (จำนวน 426 มาตรฐาน)

ลำดับ เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน กลุ่มงาน
1    มอก. 20-2559 มอก. 20-2559 (เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม) กลุ่มที่ 1
2    มอก. 24-2559 มอก. 24-2559 (เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย) กลุ่มที่ 1
3    มอก. 50-2548 มอก. 50-2548 (เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก) กลุ่มที่ 1
4    มอก. 71-2532 มอก. 71-2532 (ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี) กลุ่มที่ 1
5    มอก. 76-2517 มอก. 76-2517 (ลวดหนามเคลือบสังกะสี) กลุ่มที่ 1
6    มอก. 95-2540 มอก. 95-2540 (ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง) กลุ่มที่ 1
7    มอก. 107-2533 มอก. 107-2533 (เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง) กลุ่มที่ 1
8    มอก. 113-2526 มอก. 113-2526 (ตะปูเหล็กหัวกลมแบน) กลุ่มที่ 1
9    มอก. 138-2535 มอก. 138-2535 (ลวดผูกเหล็ก) กลุ่มที่ 1
10    มอก. 194-2535 มอก. 194-2535 (ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ) กลุ่มที่ 1
11    มอก. 248-2531 มอก. 248-2531 (ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง) กลุ่มที่ 1
12    มอก. 249-2540 มอก. 249-2540 (ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว) กลุ่มที่ 1
13    มอก. 256-2540 มอก. 256-2540 (ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา) กลุ่มที่ 1
14    มอก. 276-2532 มอก. 276-2532 (ท่อเหล็กกล้า) กลุ่มที่ 1
15    มอก. 277-2532 มอก. 277-2532 (ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี) กลุ่มที่ 1
16    มอก. 284-2530 มอก. 284-2530 (อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ) กลุ่มที่ 1
17    มอก. 348-2540 มอก. 348-2540 (เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ) กลุ่มที่ 1
18    มอก. 349-2548 มอก. 349-2548 (เหล็กลวดคาร์บอนสูง) กลุ่มที่ 1
19    มอก. 382-2531 มอก. 382-2531 (ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นปีกผีเสื้อ) กลุ่มที่ 1
20    มอก. 383-2529 มอก. 383-2529 (ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง) กลุ่มที่ 1
21    มอก. 420-2540 มอก. 420-2540 (ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง) กลุ่มที่ 1
22    มอก. 427-2531 มอก. 427-2531 (ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ) กลุ่มที่ 1
23    มอก. 431-2529 มอก. 431-2529 (ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก) กลุ่มที่ 1
24    มอก. 432-2529 มอก. 432-2529 (ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป) กลุ่มที่ 1
25    มอก. 514-2531 มอก. 514-2531 (เชือกลวดเหล็กกล้า) กลุ่มที่ 1
26    มอก. 528-2548 มอก. 528-2548 (เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป) กลุ่มที่ 1
27    มอก. 659-2529 มอก. 659-2529 (เหล็กฉากเจาะรู) กลุ่มที่ 1
28    มอก. 728-2530 มอก. 728-2530 (เหล็กลวดเปียโน) กลุ่มที่ 1
29    มอก. 737-2549 มอก. 737-2549 (ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต) กลุ่มที่ 1
30    มอก. 744-2530 มอก. 744-2530 (วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม) กลุ่มที่ 1
31    มอก. 747-2531 มอก. 747-2531 (ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต) กลุ่มที่ 1
32    มอก. 778-2531 มอก. 778-2531 (โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้) กลุ่มที่ 1
33    มอก. 943-2533 มอก. 943-2533 (ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต) กลุ่มที่ 1
34    มอก. 1128-2535 มอก. 1128-2535 (แผ่นเหล็กมุงหลังคา) กลุ่มที่ 1
35    มอก. 1146-2536 มอก. 1146-2536 (ชุดล้อสำหรับประตูและหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม) กลุ่มที่ 1
36    มอก. 1228-2549 มอก. 1228-2549 (เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น) กลุ่มที่ 1
37    มอก. 1439-2558 มอก. 1439-2558 (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับหม้อน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำยวดยิ่ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องควบแน่น) กลุ่มที่ 1
38    มอก. 1479-2558 มอก. 1479-2558 (เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป) กลุ่มที่ 1
39    มอก. 1499-2541 มอก. 1499-2541 (เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ ) กลุ่มที่ 1
40    มอก. 1501-2552 มอก. 1501-2552 (เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล) กลุ่มที่ 1
41    มอก. 1735-2542 มอก. 1735-2542 (เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสำหรับงานท่อ) กลุ่มที่ 1
42    มอก. 1999-2543 มอก. 1999-2543 (เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์) กลุ่มที่ 1
43    มอก. 2011-2543 มอก. 2011-2543 (เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ) กลุ่มที่ 1
44    มอก. 2012-2558 มอก. 2012-2558 (เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป) กลุ่มที่ 1
45    มอก. 2060-2543 มอก. 2060-2543 (เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ) กลุ่มที่ 1
46    มอก. 2133-2545 มอก. 2133-2545 (ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า) กลุ่มที่ 1
47    มอก. 2140-2546 มอก. 2140-2546 (เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์) กลุ่มที่ 1
48    มอก. 2223-2558 มอก. 2223-2558 (เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าคุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป) กลุ่มที่ 1
49    มอก. 12-2530 มอก. 12-2530 (กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ) กลุ่มที่ 2
50    มอก. 15 เล่ม 1-2555 มอก. 15 เล่ม 1-2555 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ) กลุ่มที่ 2
51    มอก. 18-2529 มอก. 18-2529 (กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก) กลุ่มที่ 2
52    มอก. 38-2531 มอก. 38-2531 (กระเบื้องดินเผาโมเสก) กลุ่มที่ 2
53    มอก. 54-2558 มอก. 54-2558 (กระจกแผ่น) กลุ่มที่ 2
54    มอก. 57-2533 มอก. 57-2533 (คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก) กลุ่มที่ 2
55    มอก. 58-2533 มอก. 58-2533 (คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก) กลุ่มที่ 2
56    มอก. 59-2516 มอก. 59-2516 (อิฐคอนกรีต) กลุ่มที่ 2
57    มอก. 60-2516 มอก. 60-2516 (คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก) กลุ่มที่ 2
58    มอก. 63-2523 มอก. 63-2523 (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก) กลุ่มที่ 2
59    มอก. 77-2545 มอก. 77-2545 (อิฐก่อสร้างสามัญ) กลุ่มที่ 2
60    มอก. 79-2529 มอก. 79-2529 (กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่) กลุ่มที่ 2
61    มอก. 80-2550 มอก. 80-2550 (ปูนซีเมนต์ผสม) กลุ่มที่ 2
62    มอก. 81-2548 มอก. 81-2548 (ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน) กลุ่มที่ 2
63    มอก. 125-2529 มอก. 125-2529 (ข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร) กลุ่มที่ 2
64    มอก. 128-2549 มอก. 128-2549 (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ) กลุ่มที่ 2
65    มอก. 133-2556 มอก. 133-2556 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว) กลุ่มที่ 2
66    มอก. 153-2540 มอก. 153-2540 (อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก) กลุ่มที่ 2
67    มอก. 158-2518 มอก. 158-2518 (กระเบื้องดินเผามุงหลังคา) กลุ่มที่ 2
68    มอก. 178-2549 มอก. 178-2549 (แผ่นไม้อัด) กลุ่มที่ 2
69    มอก. 188-2547 มอก. 188-2547 (ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง) กลุ่มที่ 2
70    มอก. 192-2549 มอก. 192-2549 (บานประตูแผ่นไม้ประกอบ) กลุ่มที่ 2
71    มอก. 213-2552 มอก. 213-2552 (คอนกรีตผสมเสร็จ) กลุ่มที่ 2
72    มอก. 219-2552 มอก. 219-2552 (แผ่นยิปซัม) กลุ่มที่ 2
73    มอก. 224-2533 มอก. 224-2533 (ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ) กลุ่มที่ 2
74    มอก. 319 เล่ม 2-2551 มอก. 319 เล่ม 2-2551 (ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว) กลุ่มที่ 2
75    มอก. 353-2532 มอก. 353-2532 (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู) กลุ่มที่ 2
76    มอก. 378-2531 มอก. 378-2531 (กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น) กลุ่มที่ 2
77    มอก. 379-2556 มอก. 379-2556 (กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น) กลุ่มที่ 2
78    มอก. 396-2549 มอก. 396-2549 (เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ) กลุ่มที่ 2
79    มอก. 397-2524 มอก. 397-2524 (เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง) กลุ่มที่ 2
80    มอก. 398-2537 มอก. 398-2537 (เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง) กลุ่มที่ 2
81    มอก. 399-2524 มอก. 399-2524 (เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น) กลุ่มที่ 2
82    มอก. 436-2525 มอก. 436-2525 (ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี) กลุ่มที่ 2
83    มอก. 437-2529 มอก. 437-2529 (ตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู) กลุ่มที่ 2
84    มอก. 442-2525 มอก. 442-2525 (แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป) กลุ่มที่ 2
85    มอก. 518-2527 มอก. 518-2527 (ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก) กลุ่มที่ 2
86    มอก. 535-2556 มอก. 535-2556 (กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา) กลุ่มที่ 2
87    มอก. 598-2547 มอก. 598-2547 (ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง) กลุ่มที่ 2
88    มอก. 621-2529 มอก. 621-2529 (ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร) กลุ่มที่ 2
89    มอก. 622-2529 มอก. 622-2529 (ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป) กลุ่มที่ 2
90    มอก. 756-2535 มอก. 756-2535 (กุญแจลูกบิด) กลุ่มที่ 2
91    มอก. 757-2531 มอก. 757-2531 (กุญแจคล้องสายยู) กลุ่มที่ 2
92    มอก. 759-2531 มอก. 759-2531 (บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก) กลุ่มที่ 2
93    มอก. 770-2533 มอก. 770-2533 (ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า) กลุ่มที่ 2
94    มอก. 791-2544 มอก. 791-2544 (เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ) กลุ่มที่ 2
95    มอก. 792-2554 มอก. 792-2554 (เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ) กลุ่มที่ 2
96    มอก. 794-2544 มอก. 794-2544 (เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง) กลุ่มที่ 2
97    มอก. 795-2544 มอก. 795-2544 (เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย) กลุ่มที่ 2
98    มอก. 796-2544 มอก. 796-2544 (เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชำระล้าง) กลุ่มที่ 2
99    มอก. 797-2544 มอก. 797-2544 (เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ) กลุ่มที่ 2
100    มอก. 826-2531 มอก. 826-2531 (กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น) กลุ่มที่ 2
101    มอก. 827-2531 มอก. 827-2531 (คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น) กลุ่มที่ 2
102    มอก. 828-2546 มอก. 828-2546 (ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ) กลุ่มที่ 2
103    มอก. 849-2556 มอก. 849-2556 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน) กลุ่มที่ 2
104    มอก. 854-2536 มอก. 854-2536 (อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม) กลุ่มที่ 2
105    มอก. 880-2547 มอก. 880-2547 (กระจกโฟลตใส) กลุ่มที่ 2
106    มอก. 971-2533 มอก. 971-2533 (เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ) กลุ่มที่ 2
107    มอก. 1012-2533 มอก. 1012-2533 (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ) กลุ่มที่ 2
108    มอก. 1164-2559 มอก. 1164-2559 (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุถมไม่เกิน 3.0 m) กลุ่มที่ 2
109    มอก. 1165-2559 มอก. 1165-2559 (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 m) กลุ่มที่ 2
110    มอก. 1166-2559 มอก. 1166-2559 (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m) กลุ่มที่ 2
111    มอก. 1187-2555 มอก. 1187-2555 (ฝักบัวอาบน้ำ) กลุ่มที่ 2
112    มอก. 1189-2536 มอก. 1189-2536 (ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ) กลุ่มที่ 2
113    มอก. 1193-2536 มอก. 1193-2536 (บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ) กลุ่มที่ 2
114    มอก. 1222-2539 มอก. 1222-2539 (กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น) กลุ่มที่ 2
115    มอก. 1284-2538 มอก. 1284-2538 (ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ) กลุ่มที่ 2
116    มอก. 1316-2538 มอก. 1316-2538 (ชั้นโลหะ) กลุ่มที่ 2
117    มอก. 1344-2541 มอก. 1344-2541 (กระจกโฟลตสีตัดแสง) กลุ่มที่ 2
118    มอก. 1368-2539 มอก. 1368-2539 (ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา) กลุ่มที่ 2
119    มอก. 1424-2540 มอก. 1424-2540 (เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ฉากกั้นห้อง) กลุ่มที่ 2
120    มอก. 1497-2548 มอก. 1497-2548 (ชุดหัวฉีดชะล้าง) กลุ่มที่ 2
121    มอก. 1505-2541 มอก. 1505-2541 (ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ) กลุ่มที่ 2
122    มอก. 1776-2542 มอก. 1776-2542 (มอร์ตาร์สำหรับฉาบ) กลุ่มที่ 2
123    มอก. 2035-2543 มอก. 2035-2543 (คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก) กลุ่มที่ 2
124    มอก. 2066-2552 มอก. 2066-2552 (ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ) กลุ่มที่ 2
125    มอก. 2203-2558 มอก. 2203-2558 (กระจกลวดลาย) กลุ่มที่ 2
126    มอก. 2316-2549 มอก. 2316-2549 (เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง) กลุ่มที่ 2
127    มอก. 2423-2552 มอก. 2423-2552 (ไม้ยางพาราแปรรูป) กลุ่มที่ 2
128    มอก. 2508-2555 มอก. 2508-2555 (กระเบื้องเซรามิก) กลุ่มที่ 2
129    มอก. 2594-2556 มอก. 2594-2556 (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) กลุ่มที่ 2
130    มอก. 2595-2556 มอก. 2595-2556 (ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ) กลุ่มที่ 2
131    มอก. 2600-2556 มอก. 2600-2556 (กระเบื้องหินขัดชั้นเดียว) กลุ่มที่ 2
132    มอก. 2601-2556 มอก. 2601-2556 (คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ) กลุ่มที่ 2
133    มอก. 2619-2556 มอก. 2619-2556 (กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา) กลุ่มที่ 2
134    มอก. 2672-2558 มอก. 2672-2558 (กระจกสะท้อนแสง) กลุ่มที่ 2
135    มอก. 2701-2559 มอก. 2701-2559 (ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าท์ ) กลุ่มที่ 2
136    มอก. 2702-2559 มอก. 2702-2559 (ลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต) กลุ่มที่ 2
137    มอก. 2703-2559 มอก. 2703-2559 (กาวซีเมนต์) กลุ่มที่ 2
138    มอก. 2735-2559 มอก. 2735-2559 (มอร์ตาสำหรับฉาบคอนกรีตบล็อกมวลเบา) กลุ่มที่ 2
139    มอก. 2737-2559 มอก. 2737-2559 (กระจกอบแข็งด้วยความร้อน) กลุ่มที่ 2
140    มอก. 92-2536 มอก. 92-2536 (พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง) กลุ่มที่ 3
141    มอก. 127-2536 มอก. 127-2536 (พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น) กลุ่มที่ 3
142    มอก. 205-2530 มอก. 205-2530 (พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน) กลุ่มที่ 3
143    มอก. 366-2547 มอก. 366-2547 (เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
144    มอก. 572-2528 มอก. 572-2528 (พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว) กลุ่มที่ 3
145    มอก. 710-2530 มอก. 710-2530 (พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ) กลุ่มที่ 3
146    มอก. 812-2558 มอก. 812-2558 (มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
147    มอก. 870-2532 มอก. 870-2532 (เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
148    มอก. 934-2558 มอก. 934-2558 (พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
149    มอก. 1030-2552 มอก. 1030-2552 (มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ) กลุ่มที่ 3
150    มอก. 1039-2547 มอก. 1039-2547 (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
151    มอก. 1155-2557 มอก. 1155-2557 (เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ) กลุ่มที่ 3
152    มอก. 1195-2536 มอก. 1195-2536 (เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
153    มอก. 1389-2559 มอก. 1389-2559 (เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
154    มอก. 1462-2548 มอก. 1462-2548 (เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย) กลุ่มที่ 3
155    มอก. 1463-2556 มอก. 1463-2556 (เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
156    มอก. 1509-2547 มอก. 1509-2547 (กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
157    มอก. 1516-2549 มอก. 1516-2549 (เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
158    มอก. 1529-2541 มอก. 1529-2541 (ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น) กลุ่มที่ 3
159    มอก. 1561-2556 มอก. 1561-2556 (บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป) กลุ่มที่ 3
160    มอก. 1641-2552 มอก. 1641-2552 (เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
161    มอก. 1693-2547 มอก. 1693-2547 (เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
162    มอก. 1773-2548 มอก. 1773-2548 (เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
163    มอก. 1878-2550 มอก. 1878-2550 (เครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์และเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
164    มอก. 1956-2553 มอก. 1956-2553 (บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ) กลุ่มที่ 3
165    มอก. 1985-2549 มอก. 1985-2549 (เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
166    มอก. 2062-2558 มอก. 2062-2558 (กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
167    มอก. 2134-2553 มอก. 2134-2553 (เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน) กลุ่มที่ 3
168    มอก. 2186-2547 มอก. 2186-2547 (ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน) กลุ่มที่ 3
169    มอก. 2214-2548 มอก. 2214-2548 (ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 3
170    มอก. 2336-2552 มอก. 2336-2552 (มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และ ชั้น 2)) กลุ่มที่ 3
171    มอก. 2426-2552 มอก. 2426-2552 (เตาเผาไฟฟ้า : แบบความต้านทาน) กลุ่มที่ 3
172    มอก. 2543-2555 มอก. 2543-2555 (มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น 1 และชั้น 2)) กลุ่มที่ 3
173    มอก. 2544-2555 มอก. 2544-2555 (มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น 0.2S และชั้น 0.5S)) กลุ่มที่ 3
174    มอก. 6-2524 มอก. 6-2524 (แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์) กลุ่มที่ 4
175    มอก. 10-2529 มอก. 10-2529 (ฟิวส์ก้ามปู) กลุ่มที่ 4
176    มอก. 4 เล่ม 1-2529 มอก. 4 เล่ม 1-2529 (หลอดไฟฟ้า) กลุ่มที่ 4
177    มอก. 11-2553 มอก. 11-2553 (สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์) กลุ่มที่ 4
178    มอก. 23-2558 มอก. 23-2558 (บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
179    มอก. 85-2548 มอก. 85-2548 (ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน) กลุ่มที่ 4
180    มอก. 166-2549 มอก. 166-2549 (เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์) กลุ่มที่ 4
181    มอก. 183-2547 มอก. 183-2547 (โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์) กลุ่มที่ 4
182    มอก. 227-2525 มอก. 227-2525 (ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
183    มอก. 236-2548 มอก. 236-2548 (หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่) กลุ่มที่ 4
184    มอก. 279-2525 มอก. 279-2525 (ลูกถ้วยก้านตรง : ปอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
185    มอก. 280-2529 มอก. 280-2529 (ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
186    มอก. 293-2541 มอก. 293-2541 (สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์) กลุ่มที่ 4
187    มอก. 344-2549 มอก. 344-2549 (ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์) กลุ่มที่ 4
188    มอก. 354-2528 มอก. 354-2528 (ลูกถ้วยแขวน : ปอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
189    มอก. 355-2526 มอก. 355-2526 (ก้านเหล็กสำหรับลูกถ้วยก้านตรง) กลุ่มที่ 4
190    มอก. 384-2543 มอก. 384-2543 (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง) กลุ่มที่ 4
191    มอก. 408-2553 มอก. 408-2553 (ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง) กลุ่มที่ 4
192    มอก. 448-2525 มอก. 448-2525 (สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม) กลุ่มที่ 4
193    มอก. 454-2526 มอก. 454-2526 (หม้อแปลงไฟฟ้านิรภัย) กลุ่มที่ 4
194    มอก. 507-2527 มอก. 507-2527 (ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์) กลุ่มที่ 4
195    มอก. 673 เล่ม 1-2553 มอก. 673 เล่ม 1-2553 (บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
196    มอก. 673 เล่ม 2-2553 มอก. 673 เล่ม 2-2553 (บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ) กลุ่มที่ 4
197    มอก. 718-2530 มอก. 718-2530 (แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่) กลุ่มที่ 4
198    มอก. 824-2551 มอก. 824-2551 (สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป) กลุ่มที่ 4
199    มอก. 867-2550 มอก. 867-2550 (มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ) กลุ่มที่ 4
200    มอก. 885-2551 มอก. 885-2551 (บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
201    มอก. 902 ล2(1)-2557 มอก. 902 ล2(1)-2557 (ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป) กลุ่มที่ 4
202    มอก. 902 ล2(2)-2557 มอก. 902 ล2(2)-2557 (ดวงโคมไฟฟ้าฝัง) กลุ่มที่ 4
203    มอก. 902 ล2(3)-2557 มอก. 902 ล2(3)-2557 (ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน) กลุ่มที่ 4
204    มอก. 902 ล2(4)-2557 มอก. 902 ล2(4)-2557 (ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป) กลุ่มที่ 4
205    มอก. 902 ล2(5)-2557 มอก. 902 ล2(5)-2557 (ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง) กลุ่มที่ 4
206    มอก. 909-2548 มอก. 909-2548 (เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน) กลุ่มที่ 4
207    มอก. 1077-2535 มอก. 1077-2535 (ลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
208    มอก. 1102-2538 มอก. 1102-2538 (โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ) กลุ่มที่ 4
209    มอก. 1251-2537 มอก. 1251-2537 (ลูกถ้วยแท่งก้านตรง : พอร์ซเลน) กลุ่มที่ 4
210    มอก. 1291-2553 มอก. 1291-2553 (ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง) กลุ่มที่ 4
211    มอก. 1436-2540 มอก. 1436-2540 (ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ) กลุ่มที่ 4
212    มอก. 1506-2541 มอก. 1506-2541 (บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์) กลุ่มที่ 4
213    มอก. 1843-2553 มอก. 1843-2553 (แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน ชนิดผลึกซิลิคอน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ) กลุ่มที่ 4
214    มอก. 1955-2551 มอก. 1955-2551 (บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ) กลุ่มที่ 4
215    มอก. 2143-2546 มอก. 2143-2546 (สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์) กลุ่มที่ 4
216    มอก. 2165-2548 มอก. 2165-2548 (เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง ) กลุ่มที่ 4
217    มอก. 2166-2548 มอก. 2166-2548 (เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ ) กลุ่มที่ 4
218    มอก. 2202-2547 มอก. 2202-2547 (สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์) กลุ่มที่ 4
219    มอก. 2217-2548 มอก. 2217-2548 (เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
220    มอก. 2219-2548 มอก. 2219-2548 (แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่าง และทางไฟฟ้า) กลุ่มที่ 4
221    มอก. 2234-2557 มอก. 2234-2557 (หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
222    มอก. 2235-2557 มอก. 2235-2557 (หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 4
223    มอก. 2337-2557 มอก. 2337-2557 (บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน) กลุ่มที่ 4
224    มอก. 2341-2555 มอก. 2341-2555 (สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลโวลต์ และ 35 กิโลโวลต์) กลุ่มที่ 4
225    มอก. 2366-2551 มอก. 2366-2551 (กับดักเสิร์จ เล่มที่ 4 : กับดักเสิร์จออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ) กลุ่มที่ 4
226    มอก. 2425-2552 มอก. 2425-2552 (เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป) กลุ่มที่ 4
227    มอก. 2432-2555 มอก. 2432-2555 (เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง) กลุ่มที่ 4
228    มอก. 2434-2552 มอก. 2434-2552 (สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ) กลุ่มที่ 4
229    มอก. 2762-2559 มอก. 2762-2559 (ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลนชนิดเคลือบเซรามิกพร้อมพอลิเมอร์ยึดสายไฟฟ้า) กลุ่มที่ 4
230    มอก. 2580 เล่ม 2-2555 มอก. 2580 เล่ม 2-2555 (คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ) กลุ่มที่ 4
231    มอก. 27-2543 มอก. 27-2543 (ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ) กลุ่มที่ 5
232    มอก. 49-2556 มอก. 49-2556 (ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ) กลุ่มที่ 5
233    มอก. 93-2532 มอก. 93-2532 (แหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง) กลุ่มที่ 5
234    มอก. 97-2557 มอก. 97-2557 (ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 5
235    มอก. 258-2521 มอก. 258-2521 (แหวนรองแบบเรียบ) กลุ่มที่ 5
236    มอก. 306-2541 มอก. 306-2541 (วงล้อรถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 5
237    มอก. 324-2522 มอก. 324-2522 (ซี่ล้อรถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 5
238    มอก. 340-2528 มอก. 340-2528 (ท่อไอเสียรถยนต์) กลุ่มที่ 5
239    มอก. 341-2543 มอก. 341-2543 (ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 5
240    มอก. 351-2527 มอก. 351-2527 (โซ่รถจักรยาน) กลุ่มที่ 5
241    มอก. 370-2552 มอก. 370-2552 (ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน) กลุ่มที่ 5
242    มอก. 388-2534 มอก. 388-2534 (หม้อน้ารถยนต์) กลุ่มที่ 5
243    มอก. 418-2525 มอก. 418-2525 (โซ่ส่งกำลัง) กลุ่มที่ 5
244    มอก. 571-2528 มอก. 571-2528 (ยางนอกรถจักรยาน) กลุ่มที่ 5
245    มอก. 597-2528 มอก. 597-2528 (ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม) กลุ่มที่ 5
246    มอก. 651-2535 มอก. 651-2535 (ยางในรถยนต์) กลุ่มที่ 5
247    มอก. 652-2532 มอก. 652-2532 (ยางในรถจักรยาน) กลุ่มที่ 5
248    มอก. 683-2530 มอก. 683-2530 (ยางในรถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 5
249    มอก. 721-2551 มอก. 721-2551 (เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์) กลุ่มที่ 5
250    มอก. 732-2531 มอก. 732-2531 (ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กหล่อด้วยอาร์ก) กลุ่มที่ 5
251    มอก. 787-2551 มอก. 787-2551 (เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ) กลุ่มที่ 5
252    มอก. 788-2531 มอก. 788-2531 (ไส้หม้อกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน) กลุ่มที่ 5
253    มอก. 805-2540 มอก. 805-2540 (เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันต่ำ) กลุ่มที่ 5
254    มอก. 806-2531 มอก. 806-2531 (เครื่องวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ : เครื่องส่ง) กลุ่มที่ 5
255    มอก. 814-2531 มอก. 814-2531 (ตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง) กลุ่มที่ 5
256    มอก. 823-2531 มอก. 823-2531 (กงห้ามล้อสำหรับรถยนต์) กลุ่มที่ 5
257    มอก. 830-2531 มอก. 830-2531 (ถังน้ามันรถยนต์นั่ง) กลุ่มที่ 5
258    มอก. 872-2532 มอก. 872-2532 (หม้อกรองน้ำมันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทั้งชุดสำหรับรถยนต์) กลุ่มที่ 5
259    มอก. 875-2540 มอก. 875-2540 (เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง) กลุ่มที่ 5
260    มอก. 915-2559 มอก. 915-2559 (ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว) กลุ่มที่ 5
261    มอก. 975-2538 มอก. 975-2538 (กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป) กลุ่มที่ 5
262    มอก. 1000-2533 มอก. 1000-2533 (จานไถสำหรับงานกสิกรรม) กลุ่มที่ 5
263    มอก. 1019-2533 มอก. 1019-2533 (สปริงขดสำหรับรับน้ำหนักรถยนต์) กลุ่มที่ 5
264    มอก. 1021-2534 มอก. 1021-2534 (มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด) กลุ่มที่ 5
265    มอก. 1186-2536 มอก. 1186-2536 (ปากใบมีดสำหรับรถแทรกเตอร์ติดชุดดันดิน รถเกลี่ยดิน และรถแทรกเตอร์ปาดและอุ้มดิน) กลุ่มที่ 5
266    มอก. 1250-2542 มอก. 1250-2542 (สายคันเร่งรถยนต์) กลุ่มที่ 5
267    มอก. 1252-2537 มอก. 1252-2537 (เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ) กลุ่มที่ 5
268    มอก. 1271-2538 มอก. 1271-2538 (มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสูบ) กลุ่มที่ 5
269    มอก. 1283-2538 มอก. 1283-2538 (เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงตามแนวระดับสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร) กลุ่มที่ 5
270    มอก. 1315-2538 มอก. 1315-2538 (รถใช้ในงานเกษตรกรรม : รถขนส่งเกษตร) กลุ่มที่ 5
271    มอก. 1350-2539 มอก. 1350-2539 (รถแทรกเตอร์เดินตาม) กลุ่มที่ 5
272    มอก. 1351-2539 มอก. 1351-2539 (บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบสูบโยกสะพายหลัง) กลุ่มที่ 5
273    มอก. 1385-2539 มอก. 1385-2539 (เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก) กลุ่มที่ 5
274    มอก. 1397-2540 มอก. 1397-2540 (ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์เดินตาม) กลุ่มที่ 5
275    มอก. 1408-2540 มอก. 1408-2540 (กังหันระบายอากาศหลังคา) กลุ่มที่ 5
276    มอก. 1418-2540 มอก. 1418-2540 (เครื่องเกี่ยวข้าววางราย) กลุ่มที่ 5
277    มอก. 1419-2540 มอก. 1419-2540 (เครื่องกรองน้ำชนิดใช้ถ่านกัมมันต์เม็ดและเรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน) กลุ่มที่ 5
278    มอก. 1420-2551 มอก. 1420-2551 (ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม) กลุ่มที่ 5
279    มอก. 1429-2540 มอก. 1429-2540 (รถแทรกเตอร์เล็กสี่ล้อ) กลุ่มที่ 5
280    มอก. 1467-2550 มอก. 1467-2550 (จุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิกและจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์) กลุ่มที่ 5
281    มอก. 1471-2550 มอก. 1471-2550 (อุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์) กลุ่มที่ 5
282    มอก. 1480-2540 มอก. 1480-2540 (เครื่องปลูกอ้อย) กลุ่มที่ 5
283    มอก. 2311-2549 มอก. 2311-2549 (ถังบรรจุก๊าซ-ถังทนความดันสูงสำหรับบรรจุก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะรถยนต์) กลุ่มที่ 5
284    มอก. 2312-2549 มอก. 2312-2549 (เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว) กลุ่มที่ 5
285    มอก. 2315-2551 มอก. 2315-2551 (รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4) กลุ่มที่ 5
286    มอก. 2320-2552 มอก. 2320-2552 (รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1) กลุ่มที่ 5
287    มอก. 2330-2550 มอก. 2330-2550 (กระจกมองหลังสำหรับรถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 5
288    มอก. 2335-2558 มอก. 2335-2558 (รถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถไฮบริด และยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซค์ ความสิ้นเปลือง เชื้อเพลิง-พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า) กลุ่มที่ 5
289    มอก. 2392-2551 มอก. 2392-2551 (เครื่องกรองน้ำดื่ม) กลุ่มที่ 5
290    มอก. 2441-2552 มอก. 2441-2552 (ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต ) กลุ่มที่ 5
291    มอก. 2602-2556 มอก. 2602-2556 (กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์) กลุ่มที่ 5
292    มอก. 2707-2558 มอก. 2707-2558 (ถังก๊าซ-ถังอลูมิเนียมเจือมีรอบเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก-การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ) กลุ่มที่ 5
293    มอก. 2718-2558 มอก. 2718-2558 (ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง) กลุ่มที่ 5
294    มอก. 2719-2558 มอก. 2719-2558 (ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง) กลุ่มที่ 5
295    มอก. 2720-2558 มอก. 2720-2558 (ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด) กลุ่มที่ 5
296    มอก. 3-2526 มอก. 3-2526 (น้ำปลาพื้นเมือง) กลุ่มที่ 6
297    มอก. 8-2549 มอก. 8-2549 (น้ำซอสปรุงรส) กลุ่มที่ 6
298    มอก. 19-2536 มอก. 19-2536 (น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ) กลุ่มที่ 6
299    มอก. 22-2539 มอก. 22-2539 (ผ้าขนหนู) กลุ่มที่ 6
300    มอก. 29-2545 มอก. 29-2545 (สบู่ถูตัว) กลุ่มที่ 6
301    มอก. 30-2555 มอก. 30-2555 (ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์) กลุ่มที่ 6
302    มอก. 41-2554 มอก. 41-2554 (กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม) กลุ่มที่ 6
303    มอก. 44-2516 มอก. 44-2516 (น้ำมันรำสำหรับบริโภค) กลุ่มที่ 6
304    มอก. 47-2533 มอก. 47-2533 (น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค) กลุ่มที่ 6
305    มอก. 51-2530 มอก. 51-2530 (สับปะรดกระป๋อง) กลุ่มที่ 6
306    มอก. 53-2548 มอก. 53-2548 (ไม้ขีดไฟ) กลุ่มที่ 6
307    มอก. 56-2552 มอก. 56-2552 (น้ำตาลทราย) กลุ่มที่ 6
308    มอก. 75-2548 มอก. 75-2548 (ปุ๋ย) กลุ่มที่ 6
309    มอก. 78-2549 มอก. 78-2549 (ผงซักฟอก) กลุ่มที่ 6
310    มอก. 84-2552 มอก. 84-2552 (ชอล์กสำหรับกระดานดำ) กลุ่มที่ 6
311    มอก. 111-2538 มอก. 111-2538 (ผ้าถักวงกลม) กลุ่มที่ 6
312    มอก. 131-2523 มอก. 131-2523 (รองเท้าแตะฟองน้ำ) กลุ่มที่ 6
313    มอก. 150-2549 มอก. 150-2549 (โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม ) กลุ่มที่ 6
314    มอก. 165-2554 มอก. 165-2554 (สารส้ม) กลุ่มที่ 6
315    มอก. 175-2529 มอก. 175-2529 (ไนโตรเจน) กลุ่มที่ 6
316    มอก. 176-2533 มอก. 176-2533 (น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค ) กลุ่มที่ 6
317    มอก. 182-2545 มอก. 182-2545 (สำลีที่ใช้ในการแพทย์) กลุ่มที่ 6
318    มอก. 207-2530 มอก. 207-2530 (คลอรีนเหลว) กลุ่มที่ 6
319    มอก. 216-2524 มอก. 216-2524 (ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์) กลุ่มที่ 6
320    มอก. 217-2556 มอก. 217-2556 (กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรม ) กลุ่มที่ 6
321    มอก. 225-2542 มอก. 225-2542 (ไฮโปคลอไรต์) กลุ่มที่ 6
322    มอก. 237-2552 มอก. 237-2552 (แหวนยางสำหรับท่อน้ำ) กลุ่มที่ 6
323    มอก. 257-2549 มอก. 257-2549 (น้ำบริโภค) กลุ่มที่ 6
324    มอก. 272-2549 มอก. 272-2549 (สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป) กลุ่มที่ 6
325    มอก. 274-2521 มอก. 274-2521 (แป้งมันสำปะหลัง) กลุ่มที่ 6
326    มอก. 283-2534 มอก. 283-2534 (กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์ ) กลุ่มที่ 6
327    มอก. 321-2530 มอก. 321-2530 (กระดาษทำลูกฟูก) กลุ่มที่ 6
328    มอก. 327-2553 มอก. 327-2553 (สีเคลือบเงาแอลคีด) กลุ่มที่ 6
329    มอก. 328-2551 มอก. 328-2551 (สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้) กลุ่มที่ 6
330    มอก. 329-2542 มอก. 329-2542 (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก) กลุ่มที่ 6
331    มอก. 337-2545 มอก. 337-2545 (กลีเซอรีนบริสุทธิ์) กลุ่มที่ 6
332    มอก. 357-2551 มอก. 357-2551 (สีรองพื้นสำหรับงานไม้) กลุ่มที่ 6
333    มอก. 368-2554 มอก. 368-2554 (หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม) กลุ่มที่ 6
334    มอก. 369-2557 มอก. 369-2557 (หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์) กลุ่มที่ 6
335    มอก. 386-2531 มอก. 386-2531 (เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์) กลุ่มที่ 6
336    มอก. 402-2532 มอก. 402-2532 (แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมยาง) กลุ่มที่ 6
337    มอก. 415-2551 มอก. 415-2551 (สีจราจร) กลุ่มที่ 6
338    มอก. 468-2550 มอก. 468-2550 (ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช) กลุ่มที่ 6
339    มอก. 474-2542 มอก. 474-2542 (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม) กลุ่มที่ 6
340    มอก. 479-2541 มอก. 479-2541 (วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน) กลุ่มที่ 6
341    มอก. 496-2553 มอก. 496-2553 (ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์) กลุ่มที่ 6
342    มอก. 520-2553 มอก. 520-2553 (ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส) กลุ่มที่ 6
343    มอก. 531-2558 มอก. 531-2558 (ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ ) กลุ่มที่ 6
344    มอก. 538-2548 มอก. 538-2548 (ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว) กลุ่มที่ 6
345    มอก. 539-2546 มอก. 539-2546 (คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์) กลุ่มที่ 6
346    มอก. 540-2555 มอก. 540-2555 (ออกซิเจนทางการแพทย์) กลุ่มที่ 6
347    มอก. 541-2545 มอก. 541-2545 (ออกซิเจนอุตสาหกรรม) กลุ่มที่ 6
348    มอก. 542-2549 มอก. 542-2549 (วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง) กลุ่มที่ 6
349    มอก. 543-2550 มอก. 543-2550 (ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง) กลุ่มที่ 6
350    มอก. 561-2549 มอก. 561-2549 (สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส) กลุ่มที่ 6
351    มอก. 562-2549 มอก. 562-2549 (แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส) กลุ่มที่ 6
352    มอก. 564-2546 มอก. 564-2546 (ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน) กลุ่มที่ 6
353    มอก. 591-2554 มอก. 591-2554 (น้ำมันเบรกยานยนต์) กลุ่มที่ 6
354    มอก. 605-2552 มอก. 605-2552 (ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง) กลุ่มที่ 6
355    มอก. 608-2559 มอก. 608-2559 (สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า) กลุ่มที่ 6
356    มอก. 609-2559 มอก. 609-2559 (สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้า) กลุ่มที่ 6
357    มอก. 610-2552 มอก. 610-2552 (น้ำยาลอกสี) กลุ่มที่ 6
358    มอก. 618-2556 มอก. 618-2556 (สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : แอลคีดเรซิน) กลุ่มที่ 6
359    มอก. 625-2559 มอก. 625-2559 (ถุงยางอนามัยชายจากน้ำยางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ) กลุ่มที่ 6
360    มอก. 640 เล่ม 1-2553 มอก. 640 เล่ม 1-2553 (เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม) กลุ่มที่ 6
361    มอก. 640 เล่ม 2-2553 มอก. 640 เล่ม 2-2553 (เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม) กลุ่มที่ 6
362    มอก. 640 เล่ม 3-2553 มอก. 640 เล่ม 3-2553 (เอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง) กลุ่มที่ 6
363    มอก. 681-2530 มอก. 681-2530 (หนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์) กลุ่มที่ 6
364    มอก. 691-2547 มอก. 691-2547 (สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป) กลุ่มที่ 6
365    มอก. 716-2532 มอก. 716-2532 (ลวดเย็บกระดาษ) กลุ่มที่ 6
366    มอก. 727-2551 มอก. 727-2551 (สีโคลทาร์อีพ็อกซี) กลุ่มที่ 6
367    มอก. 739-2555 มอก. 739-2555 (สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์) กลุ่มที่ 6
368    มอก. 740-2555 มอก. 740-2555 (สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ) กลุ่มที่ 6
369    มอก. 755-2531 มอก. 755-2531 (น้ำตาลทรายป่น) กลุ่มที่ 6
370    มอก. 760-2555 มอก. 760-2555 (สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต) กลุ่มที่ 6
371    มอก. 777-2552 มอก. 777-2552 (กระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ) กลุ่มที่ 6
372    มอก. 821-2554 มอก. 821-2554 (ปากกาสีน้ำ) กลุ่มที่ 6
373    มอก. 834-2556 มอก. 834-2556 (สีโป๊ยานยนต์ : พอลิเอสเทอร์) กลุ่มที่ 6
374    มอก. 848-2532 มอก. 848-2532 (แฮม) กลุ่มที่ 6
375    มอก. 851-2542 มอก. 851-2542 (แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง) กลุ่มที่ 6
376    มอก. 865-2544 มอก. 865-2544 (คัตแบกแอสฟัลต์) กลุ่มที่ 6
377    มอก. 947-2559 มอก. 947-2559 (ยางปูพื้นรถยนต์ ) กลุ่มที่ 6
378    มอก. 950-2547 มอก. 950-2547 (แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง) กลุ่มที่ 6
379    มอก. 967-2533 มอก. 967-2533 (กระเทียมผง) กลุ่มที่ 6
380    มอก. 969-2533 มอก. 969-2533 (หัวนมยางสำหรับขวดนม) กลุ่มที่ 6
381    มอก. 980-2552 มอก. 980-2552 (น้ำยางข้นธรรมชาติ) กลุ่มที่ 6
382    มอก. 1024-2534 มอก. 1024-2534 (อาร์กอน) กลุ่มที่ 6
383    มอก. 1028-2534 มอก. 1028-2534 (แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด) กลุ่มที่ 6
384    มอก. 1032-2534 มอก. 1032-2534 (น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง) กลุ่มที่ 6
385    มอก. 1048-2551 มอก. 1048-2551 (สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค) กลุ่มที่ 6
386    มอก. 1062-2558 มอก. 1062-2558 (อุปกรณ์สำหรับงานเชื่อมด้วยแก๊ส-ท่อยาง งานเชื่อม งานตัด และงานประกอบ) กลุ่มที่ 6
387    มอก. 1097-2556 มอก. 1097-2556 (สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยมุงหลังคา) กลุ่มที่ 6
388    มอก. 1123-2555 มอก. 1123-2555 (สีรองพื้นสำหรับงานปูน) กลุ่มที่ 6
389    มอก. 1131-2535 มอก. 1131-2535 (ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน) กลุ่มที่ 6
390    มอก. 1147-2549 มอก. 1147-2549 (ดินสอสี) กลุ่มที่ 6
391    มอก. 1149-2548 มอก. 1149-2548 (สีเทียน) กลุ่มที่ 6
392    มอก. 1177-2556 มอก. 1177-2556 (น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น) กลุ่มที่ 6
393    มอก. 1181-2536 มอก. 1181-2536 (ขวดนมพลาสติก) กลุ่มที่ 6
394    มอก. 1239-2537 มอก. 1239-2537 (แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต) กลุ่มที่ 6
395    มอก. 1245-2553 มอก. 1245-2553 (สารอัดแบบเมลามีนฟอร์แมลดีไฮด์) กลุ่มที่ 6
396    มอก. 1342-2539 มอก. 1342-2539 (น้ำตาลทรายแดง) กลุ่มที่ 6
397    มอก. 1394-2548 มอก. 1394-2548 (สายดูดเสมหะ) กลุ่มที่ 6
398    มอก. 1410-2540 มอก. 1410-2540 (ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานระบายสิ่งปฏิกูลน้ำเสียและอากาศ) กลุ่มที่ 6
399    มอก. 1513-2554 มอก. 1513-2554 (สีย้อมไม้ผสมน้ำมัน) กลุ่มที่ 6
400    มอก. 1521-2541 มอก. 1521-2541 (กาวสำหรับกระดาษ) กลุ่มที่ 6
401    มอก. 1678-2541 มอก. 1678-2541 (หมึกประทับตรา) กลุ่มที่ 6
402    มอก. 1745-2547 มอก. 1745-2547 (ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว) กลุ่มที่ 6
403    มอก. 1746-2545 มอก. 1746-2545 (แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ) กลุ่มที่ 6
404    มอก. 2083-2544 มอก. 2083-2544 (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว) กลุ่มที่ 6
405    มอก. 2117-2545 มอก. 2117-2545 (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว) กลุ่มที่ 6
406    มอก. 2136-2545 มอก. 2136-2545 (แอนทราไซต์สำหรับกรองน้ำ) กลุ่มที่ 6
407    มอก. 2141-2546 มอก. 2141-2546 (อ่างอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว) กลุ่มที่ 6
408    มอก. 2150-2546 มอก. 2150-2546 (พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว) กลุ่มที่ 6
409    มอก. 2201-2547 มอก. 2201-2547 (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเครื่องใช้เด็กอ่อน) กลุ่มที่ 6
410    มอก. 2224-2548 มอก. 2224-2548 (ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน) กลุ่มที่ 6
411    มอก. 2241-2548 มอก. 2241-2548 (สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน) กลุ่มที่ 6
412    มอก. 2321-2549 มอก. 2321-2549 (สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ) กลุ่มที่ 6
413    มอก. 2344-2555 มอก. 2344-2555 (สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์) กลุ่มที่ 6
414    มอก. 2369-2551 มอก. 2369-2551 (กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม) กลุ่มที่ 6
415    มอก. 2387-2553 มอก. 2387-2553 (สีรองพื้นกันสนิม) กลุ่มที่ 6
416    มอก. 2391-2551 มอก. 2391-2551 (สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์) กลุ่มที่ 6
417    มอก. 2481-2552 มอก. 2481-2552 (เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า) กลุ่มที่ 6
418    มอก. 2529-2555 มอก. 2529-2555 (สีจราจรชนิดน้ำ) กลุ่มที่ 6
419    มอก. 2532-2556 มอก. 2532-2556 (สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด) กลุ่มที่ 6
420    มอก. 2610-2556 มอก. 2610-2556 (ยูนิตทำฟัน) กลุ่มที่ 6
421    มอก. 2611-2556 มอก. 2611-2556 (วัสดุโคลด์พลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง) กลุ่มที่ 6
422    มอก. 2625-2557 มอก. 2625-2557 (สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย) กลุ่มที่ 6
423    มอก. 2662-2557 มอก. 2662-2557 (สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน : สีพื้นรองทับหน้า) กลุ่มที่ 6
424    มอก. 2663-2557 มอก. 2663-2557 (สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน : สีทับหน้า) กลุ่มที่ 6
425    มอก. 2664-2557 มอก. 2664-2557 (สารเคลือบเงาพอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนสำหรับยานยนต์) กลุ่มที่ 6
426    มอก. 2751 เล่ม 1-2559 มอก. 2751 เล่ม 1-2559 (อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิด 4 ขา) กลุ่มที่ 6